Uchwała nr IV/36/19Rady Gminy Sicienkoz dnia 1 marca 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm )) uchwala się

Uchwała nr IV/36/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 1 marca 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm )) uchwala się


Uchwała nr IV/36/19 (1753kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (6 marca 2019, 13:33:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251