Uchwała nr XV/136/20Rady Gminy Sicienkoz dnia 19 lutego 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rokart. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020)

Uchwała nr XV/136/20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 19 lutego 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020)


Uchwała nr XV/136/20 (2222kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (21 lutego 2020, 11:46:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 398