Uchwała nr xix/158/20Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 lipca 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2020 - 2025Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 roku poz. 92 oraz z 2019 roku poz. 1903)

Uchwała nr xix/158/20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 lipca 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2020 - 2025

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 roku poz. 92 oraz z 2019 roku poz. 1903)


Uchwała nr XIX/158/20 (5561kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (31 lipca 2020, 12:56:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80