Uchwała nr XX/161/20Rady Gminy Sicienkoz dnia 26 sierpnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2020 - 2025Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 roku poz. 92, z 2019 roku poz. 1903 oraz z 2020 roku poz. 1381)

Uchwała nr XX/161/20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 sierpnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2020 - 2025

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 1649 oraz z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 roku poz. 92, z 2019 roku poz. 1903 oraz z 2020 roku poz. 1381)


Uchwała nr XX/161/20 (6680kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (31 sierpnia 2020, 11:47:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40