Uchwała nr XX/166/20Rady Gminy Sicienkoz dnia 26 sierpnia 2020w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sicienko wotum zaufaniaNa podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), w oparciu o art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

Uchwała nr XX/166/20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 sierpnia 2020


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sicienko wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), w oparciu o art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)


Uchwała nr XX/166/20 (201kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (31 sierpnia 2020, 11:56:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32