Uchwała nr XX/167/20Rady Gminy Sicienkoz dnia 26 sierpnia 2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 roku, poz.713) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) ), w oparciu o art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku poz. 374 ze zm.) ) oraz § 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 roku poz. 570)

Uchwała nr XX/167/20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 sierpnia 2020


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 roku, poz.713) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) ), w oparciu o art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku poz. 374 ze zm.) ) oraz § 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 roku poz. 570)


Uchwała nr XX/167/20 (207kB) pdf
Zarządzenie nr 38/2020 (8238kB) pdf
Zarządzenie nr 58/2020 (1389kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (31 sierpnia 2020, 12:04:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47