Uchwała nr XX/169/20Rady Gminy Sicienkoz dnia 26 sierpnia 2020w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Komunalnego w Sicienku za 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 roku poz.351, 1495, 1571, 1680 z 2020 roku poz. 568) , w oparciu o art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) ) oraz § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 poz. 570)

Uchwała nr XX/169/20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 sierpnia 2020


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Komunalnego w Sicienku za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 roku poz.351, 1495, 1571, 1680 z 2020 roku poz. 568) , w oparciu o art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) ) oraz § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 poz. 570)


Uchwała nr XX/169/20 (207kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (31 sierpnia 2020, 12:09:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 39