Uchwała nr XXIII/201/20Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2020w sprawie wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sicienko, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378 ) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, poz. 568 i poz. 1747)

Uchwała nr XXIII/201/20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sicienko, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378 ) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, poz. 568 i poz. 1747)


Uchwała nr XXIII/201/20 (186kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 219 z dnia 2021-01-08

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (5 stycznia 2021, 11:32:56)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (2 lutego 2021, 08:29:50)
Zmieniono: Dodano dziennik urzędowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 30