Uchwała nr XXIII/203/20Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2020w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sicienko dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)

Uchwała nr XXIII/203/20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sicienko dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)


Uchwała nr XXIII/203/20 (636kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 220 z dnia 2021-01-08

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (5 stycznia 2021, 11:37:25)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (2 lutego 2021, 08:28:57)
Zmieniono: Dodano dziennik urzędowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16