Uchwała nr XXIII/206/20Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2020w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) oraz art.176 pkt 1 i art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r. poz. 821)

Uchwała nr XXIII/206/20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) oraz art.176 pkt 1 i art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r. poz. 821)


Uchwała nr XXIII/206/20 (3378kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (5 stycznia 2021, 11:49:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 16