Uchwała nr XXIII/207/20Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2020w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218, poz. 956)

Uchwała nr XXIII/207/20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218, poz. 956)


Uchwała nr XXIII/207/20 (5196kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (5 stycznia 2021, 11:51:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 25