Uchwała nr XXIII/208/20Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2020w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

Uchwała nr XXIII/208/20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)


Uchwała nr XXIII/208/20 (412kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 221 z dnia 2021-01-08

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (5 stycznia 2021, 11:55:45)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (2 lutego 2021, 08:28:12)
Zmieniono: Dodano dziennik urzędowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24