Uchwała nr XXIII/217/20Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za bilety miesięczne, 10-dniowe, 15-dniowe i 20-dniowe i sposobu ustalania opłat dodatkowych oraz manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie SicienkoNa podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8)

Uchwała nr XXIII/217/20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za bilety miesięczne, 10-dniowe, 15-dniowe i 20-dniowe i sposobu ustalania opłat dodatkowych oraz manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Sicienko

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8)


Uchwała nr XXIII/217/20 (180kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 225 z dnia 2021-01-08

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (5 stycznia 2021, 12:37:04)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (2 lutego 2021, 08:24:45)
Zmieniono: Dodano dziennik urzędowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20