Uchwała nr XXIV/221/21Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 stycznia 2021zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2021 - 2026Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, 1649, 1622, 2020 oraz z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 roku poz. 83)

Uchwała nr XXIV/221/21
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 stycznia 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2021 - 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, 1649, 1622, 2020 oraz z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 roku poz. 83)


Uchwała nr XXIV/221/21 (4901kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (2 lutego 2021, 08:14:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85