Uchwała nr XXVI/236/21Rady Gminy Sicienkoz dnia 26 maja 2021w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sicienko do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 i poz. 1378)

Uchwała nr XXVI/236/21
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 maja 2021


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sicienko do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 i poz. 1378)


Uchwała nr XXVI/236/21 (34kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (1 czerwca 2021, 10:58:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37