Uchwała nr XXVI/237/21Rady Gminy Sicienkoz dnia 26 maja 2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Przemysłowej, Akacjowej, Mroteckiej, Nakielskiej i Wiśniowej w Sicienku, gmina SicienkoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 741 i poz. 784)

Uchwała nr XXVI/237/21
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 maja 2021


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Przemysłowej, Akacjowej, Mroteckiej, Nakielskiej i Wiśniowej w Sicienku, gmina Sicienko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 741 i poz. 784)


Uchwała nr XXVI/237/21 (2461kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (1 czerwca 2021, 11:01:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41