Uchwała nr XXVI/242/21Rady Gminy Sicienkoz dnia 26 maja 2021w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówNa podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710) i § 9 ust. 1 i 2 uchwały nr XXXVII/350/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 27 sierpnia 2018 r. poz. 4213)

Uchwała nr XXVI/242/21
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 maja 2021


w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710) i § 9 ust. 1 i 2 uchwały nr XXXVII/350/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 27 sierpnia 2018 r. poz. 4213)


Uchwała nr XXVI/242/21 (190kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (1 czerwca 2021, 11:20:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34