Uchwała nr XXVI/244/21Rady Gminy Sicienkoz dnia 26 maja 2021w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF)Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378), w związku z uchwałą nr XVI/137/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz

Uchwała nr XXVI/244/21
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 maja 2021


w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF)

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378), w związku z uchwałą nr XVI/137/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz


Uchwała nr XXVI/244/21 (269kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (1 czerwca 2021, 11:24:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120