Uchwała nr XXVII/246/21Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 czerwca 2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 53, nr 54/4 oraz nr 72/1 w obrębie ewidencyjnym Osówiec, gmina SicienkoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 741, poz.784, poz. 922)

Uchwała nr XXVII/246/21
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 czerwca 2021


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 53, nr 54/4 oraz nr 72/1 w obrębie ewidencyjnym Osówiec, gmina Sicienko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 741, poz.784, poz. 922)


Uchwała nr XXVII/246/21 (474kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (5 lipca 2021, 08:39:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91