Uchwała nr XXVII/248/21Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 czerwca 2021w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy SicienkoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471, poz. 695, poz. 782)

Uchwała nr XXVII/248/21
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 czerwca 2021


w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sicienko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471, poz. 695, poz. 782)


Uchwała nr XXVII/248/21 (182kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3535 z dnia 2021-07-06

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (5 lipca 2021, 08:43:16)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (19 października 2021, 13:49:01)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji w Dz.Urz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 127