Uchwała nr XXVII/250/21Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 czerwca 2021zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2021 - 2026Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 roku poz. 83)

Uchwała nr XXVII/250/21
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 czerwca 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2021 - 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 roku poz. 83)


Uchwała nr XXVII/250/21 (6636kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (5 lipca 2021, 08:47:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103