Uchwała nr XXVII/252/21Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 czerwca 2021w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2020 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Uchwała nr XXVII/252/21
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 czerwca 2021


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)


Uchwała nr XXVII/252/21 (172kB) pdf
Zarządzenie 28/2021
Zarządzenie 48/2021
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (5 lipca 2021, 08:56:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103