Uchwała nr XXVII/253/21Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 czerwca 2021w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sicienko absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305)

Uchwała nr XXVII/253/21
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 czerwca 2021


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sicienko absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305)


Uchwała nr XXVII/253/21 (173kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (5 lipca 2021, 08:57:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92