Uchwała nr XXVII/254/21Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 czerwca 2021w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Komunalnego w Sicienku za 2020 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 roku, poz. 713, 1378, z 2021 roku, poz. 1038) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 roku, poz. 217, 2123 )

Uchwała nr XXVII/254/21
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 czerwca 2021


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Komunalnego w Sicienku za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 roku, poz. 713, 1378, z 2021 roku, poz. 1038) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 roku, poz. 217, 2123 )


Uchwała nr XXVII/254/21 (173kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (5 lipca 2021, 09:00:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112