Uchwała nr XXIX/258/21Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 września 2021zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2021 – 2026Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, poz. 1535) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 roku poz. 83)

Uchwała nr XXIX/258/21
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 września 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2021 – 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, poz. 1535) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 roku poz. 83)


Uchwała nr XXIX/258/21 (7229kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (1 października 2021, 13:12:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40