Uchwała nr XXIX/260/21Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 września 2021w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy SicienkoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 611 z 2021 r. poz. 11 i poz. 1243)

Uchwała nr XXIX/260/21
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 września 2021


w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sicienko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 611 z 2021 r. poz. 11 i poz. 1243)


Uchwała nr XXIX/260/21 (315kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4844 z dnia 2021-10-05

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (1 października 2021, 13:16:05)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (19 października 2021, 13:47:41)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji w Dz.Urz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 44