Uchwała nr XXIX/263/21Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 września 2021w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Szkoły Podstawowej w SicienkuNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, poz. 1491)

Uchwała nr XXIX/263/21
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 września 2021


w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sicienku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, poz. 1491)


Uchwała nr XXIX/263/21 (358kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (1 października 2021, 13:23:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64