Uchwała nr XXXIV/235/05Rady Gminy Sicienkoz dnia 7 grudnia 2005w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy SicienkoNa podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 i art. 42 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i z 2005 roku Nr 172, poz. 1441)

Uchwała nr XXXIV/235/05
Rady Gminy Sicienko
z dnia 7 grudnia 2005


w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Sicienko

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 i art. 42 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i z 2005 roku Nr 172, poz. 1441)


 

UCHWAŁA NR XXXIV/235/05 (706kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Iwaniuk (9 grudnia 2005, 14:26:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3183