Strona główna  >  Uchwały  >  2013

Uchwały z 2013 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 87) starsze uchwały »Uchwała nr XXXII/270/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy Sicienko na 2014 rok

Uchwała nr XXXII/269/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sicienko i Kierownika Zakładu Komunalnego w Sicienku

Uchwała nr XXXII/268/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko.

Uchwała nr XXXII/267/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 268/10 w Kruszynie

Uchwała nr XXXII/266/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2014 rok

Uchwała nr XXXII/265/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała nr XXXII/264/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sicienko na lata 2014 - 2017

Uchwała nr XXXII/263/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Uchwała nr XXXII/262/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Uchwała nr XXXII/261/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko

Uchwała nr XXXII/260/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie dofinansowania w 2014 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała nr XXXII/259/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko

Uchwała nr XXXII/258/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016

Uchwała nr XXXII/257/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2014 rok

Uchwała nr XXXII/256/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2014-2019

Uchwała nr XXXII/255/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2013 - 2019

Uchwała nr XXXII/254/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała nr XXXI/253/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013


w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m² pasa drogowego

Uchwała nr XXXI/252/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała nr XXXI/251/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 87) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij