Wykaz telefonów

 

Referat Organizacyjny:

 • 52 58 70 401 - Obsługa kancelarii Urzędu, Biuletyn Informacji Publicznej,
  współpraca z organizacjami  pozarządowymi, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, promocja i ochrona zdrowia

 • 52 58 70 404 - Działalność gospodarcza, obsługa interesanta oraz archiwum
  zakładowego 
 • 52 58 70 757 Biuro Rady Gminy, turystyki i promocji gminy - e-mail: promocja@sicienko.pl

 • 52 58 70 751 - Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu e-mail: agnieszka.czarnolewska@sicienko.pl

 • 52 58 70 756- kadry


Sekcja Urząd Stanu Cywilnego

e-mail: usc@sicienko.pl

 • 52 58 70 758 -  dowody osobiste, ewidencja ludności, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe i obrona cywilna

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

e-mail: beata.henke@sicienko.pl

 • 52 55 41 225 - Kierownik Referatu, warunki techniczne wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 
   
 • 52 58 70 403 - Gospodarka gruntami, ochrona środowiska

 • 52 58 70 318 - Gospodarka mieszkaniowa, leśnictwo

 • 52 55 41 237- Gospodarka odpadami komunalnymi

 • 52 58 70 770 - Planowanie przestrzenne  Sekcja Sekcja Dróg i Ochrony Przeciwpożarowej

 • 52 55 41 240 - Drogi, ochrona przeciwpożarowa

 

Referat Inwestycji i Rozwoju:

e-mail: inwestycje@sicienko.pl

 • 52 55 41 269- Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

 • 52 55 41 223 - Zamówienia publiczne Sekcja Świadczeń Rodzinnych:
 • 52 58 70 760-  Świadczenia rodzinne, 500+

 • 52 58 70 765-  świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny


Referat Finansów:

e-mail: skarbnik@sicienko.pl

 • 52 58 70 754 - Skarbnik Gminy

 • 52 58 70 405-  VAT, księgowość dochodów budżetowych

 • 52 58 70 753 - Podatki

 • 52 58 70 402 - Kasa

 • 52 58 70 743 - Płace


Referat Oświaty, Kultury i Sportu- 52 58 70 742 e-mail: anna.rudniak@sicienko.pl

Główny Księgowy 52 58 70 771

Księgowość Oświaty 52 55 41 222Ośrodek Zamiejscowy Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - 52 58 70 318 
                          /rejestracja pojazdów/   - w każdą środę nieczynna

metryczka


Wytworzył: Anna Iwaniuk, Referat Organizacyjny, tel. 58-70-401 (27 czerwca 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (27 czerwca 2003, 17:23:50)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (23 marca 2020, 08:49:13)
Zmieniono: aktualizacja numerów telefonów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 30718