Oświadczenia majątkowe 2014

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.)Mirosława Ewa Budziak- oświadczenie majątkowe (1634kB) pdf uzupełnienie (264kB) pdf uzupełnienie (759kB) pdf

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


Jadwiga Jarosz- oświadczenie majątkowe (1978kB) pdf

Kierownik Referatu Kadr i Płac oraz Świadczeń Rodzinnych


Stanisław Jurak – oświadczenie majątkowe (2822kB) pdf

Kierownik Zakładu Komunalnego w Sicienku


Anna Karczewska – oświadczenie majątkowe (1790kB) pdf

Skarbnik Gminy Sicienko


Magdalena Kluska–  oświadczenie majątkowe (1812kB) pdf

Sekretarz Gminy Sicienko


Mirella Kryszewska– oświadczenie majątkowe (2278kB) pdf

Specjalista pracy socjalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku;
upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych


Krzysztof Kula – oświadczenie majątkowe (2350kB) pdf

Zastępca Wójta


Alina Mombo-Mabiala- oświadczenie majątkowe (2184kB) pdf uzupełnienie (107kB) pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie


Małgorzata Matczak – oświadczenie majątkowe (2897kB) pdf uzupełnienie (166kB) pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie


Lucyna Nowakowska -  oświadczenie majątkowe (1679kB) pdf

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku


Maria Oczkowska – oświadczenie majątkowe (1578kB) pdf

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Anna Rychławska –  oświadczenie majątkowe (2084kB) pdf          

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku


Anna Rudniak- oświadczenie majątkowe (1691kB) pdf

Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych od 01.01.2010r.


Beata Szczęśniak – oświadczenie majątkowe (1750kB) pdf uzupełnienie (144kB) pdf

Dyrektor Zespołu Szkół w Sicienku


Anna Wiśniewska- oświadczenie majątkowe (2295kB) pdf uzupełnienie (117kB) pdf uzupełnienie (125kB) pdf

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


Teresa Szmelter - Woźniak- oświadczenie majątkowe (1756kB) pdf

Dyrektor Zespołu Szkół w Sicienku


Stanisław Szwajca – oświadczenie majątkowe (1565kB) pdf

Dyrektor Zespołu Szkół w Wojnowie


Magdalena Twardziak – oświadczenie majątkowe (1621kB) pdf uzupełnienie (122kB) pdf

Inspektor ds. płac, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego –
upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych


Jan Wach - oświadczenie majątkowe (2006kB) pdf

Wójt Gminy Sicienko


Małgorzata Wojnowska – oświadczenie majątkowe (2102kB) pdf uzupełnienie (137kB) pdf uzupełnienie (172kB) pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie
Oświadczenia składane w ciągu roku:

Mirosława Ewa Budziak - oświadczenie majątkowe (1609kB) pdf z dnia 26 listopada 2014 roku

Anna Wiśniewska - oświadczenie majątkowe (2335kB) pdf z dnia 27 listopada 2014 roku

Alina Mombo-Mabiala - oświadczenie majątkowe (980kB) pdf z dnia 31 sierpnia 2014 roku uzupełnienie (167kB) pdf

Alina Mombo-Mabiala- oświadczenie majątkowe (981kB) pdf z dnia 17 września 2014 roku uzupełnienie (166kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Osoby składające oświadczenia majątkowe (26 września 2014)
Opublikował: Magdalena Kieras (26 września 2014, 14:12:21)

Ostatnia zmiana: Luiza Bonk (16 czerwca 2016, 13:32:22)
Zmieniono: dodano uzupełnienia oświadczeń majątkowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2124