Oświadczenia majątkowe 2016

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 446 ze zm.)Jadwiga Jarosz- oświadczenie majątkowe (684kB) pdf uzupełnienie (238kB) pdf

Kierownik Referatu Kadr i Płac oraz Świadczeń Rodzinnych


Anna Karczewska – oświadczenie majątkowe (687kB) pdf

Skarbnik Gminy Sicienko


Magdalena Kluska– oświadczenie majątkowe (710kB) pdf

Sekretarz Gminy Sicienko


Mirella Kryszewska– oświadczenie majątkowe (924kB) pdf uzupełnienie (226kB) pdf

Specjalista pracy socjalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku;
upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych


Krzysztof Kula – oświadczenie majątkowe (1009kB) pdf

Zastępca Wójta


Alina Mombo-Mabiala- oświadczenie majątkowe (897kB) pdf uzupełnienie (241kB) pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie


Małgorzata Matczak – oświadczenie majątkowe (1127kB) pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie


Lucyna Nowakowska- oświadczenie majątkowe (636kB) pdf

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku


Maria Oczkowska – oświadczenie majątkowe (783kB) pdf

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Anna Rychławska – oświadczenie majątkowe (827kB) pdf uzupełnienie (1684kB) pdf

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku


Anna Rudniak- oświadczenie majątkowe (661kB) pdf

Główny specjalista ds. oświaty


Beata Szczęśniak- oświadczenie majątkowe (693kB) pdf

Dyrektor Zespołu Szkół w Sicienku


Anna Wiśniewska- oświadczenie majątkowe (821kB) pdf uzupełnienie (242kB) pdf

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


Teresa Szmelter - Woźniak- oświadczenie majątkowe (717kB) pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Samsiecznie


Stanisław Szwajca- oświadczenie majątkowe (652kB) pdf uzupełnienie (264kB) pdf

Dyrektor Zespołu Szkół w Wojnowie


Magdalena Twardziak – oświadczenie majątkowe (870kB) pdf

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych


Jan Wach- oświadczenie majątkowe (764kB) pdf uzupełnienie (121kB) pdf

Wójt Gminy Sicienko


Marcin Wawrzyniak- oświadczenie majątkowe (858kB) pdf uzupełnienie (335kB) pdf

Kierownik Zakładu Komunalnego w Sicienku


Małgorzata Wojnowska - oświadczenie majątkowe (898kB) pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie
Oświadczenia składane w ciągu roku:

Anna Rudniak- Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych oświadczenie majątkowe (1007kB) pdf korekta (110kB) pdf

Marcin Wawrzyniak - Kierownik Zakładu Komunalnego w Sicienku - oświadczenie majątkowe (1149kB) pdf uzupełnienie (329kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Osoby składające oświadczenia majątkowe (20 czerwca 2016)
Opublikował: Luiza Bonk (20 czerwca 2016, 11:19:52)

Ostatnia zmiana: Luiza Badyniak (15 listopada 2017, 13:34:33)
Zmieniono: dodano uzupełnienie oświadczenia Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1445