Oświadczenia majątkowe 2017

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm)

Jadwiga Jarosz- oświadczenie majątkowe (662kB) pdf
Kierownik Referatu Kadr i Płac oraz Świadczeń Rodzinnych

Anna Karczewska oświadczenie majątkowe (664kB) pdf uzupełnienie (148kB) pdf
Skarbnik Gminy Sicienko

Magdalena Kluska– oświadczenie majątkowe (681kB) pdf
Sekretarz Gminy Sicienko

Mirella Kryszewska– oświadczenie majątkowe (904kB) pdf uzupełnienie (124kB) pdf
Specjalista pracy socjalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku;
upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych

Krzysztof Kula– oświadczenie majątkowe (941kB) pdf uzupełnienie (164kB) pdf
Zastępca Wójta

Alina Mombo-Mabiala- oświadczenie majątkowe (888kB) pdf uzupełnienie (152kB) pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie

Małgorzata Matczak  oświadczenie majątkowe (1142kB) pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie

Lucyna Nowakowska- oświadczenie majątkowe (642kB) pdf
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku

Maria Oczkowska – oświadczenie majątkowe (754kB) pdf  
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Anna Rychławska – oświadczenie majątkowe (796kB) pdf uzupełnienie (1232kB) pdf
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku

Anna Rudniak- oświadczenie majątkowe (662kB) pdf
Główny specjalista ds. oświaty

Beata Szczęśniak- oświadczenie majątkowe (769kB) pdf uzupełnienie (161kB) pdf
Dyrektor Zespołu Szkół w Sicienku

Teresa Szmelter - Woźniak-
oświadczenie majątkowe (566kB) pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Samsiecznie

Stanisław Szwajca- oświadczenie majątkowe (622kB) pdf
Dyrektor Zespołu Szkół w Wojnowie

Magdalena Twardziak oświadczenie majątkowe (906kB) pdf
Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Jan Wach - oświadczenie majątkowe (700kB) pdf
Wójt Gminy Sicienko

Marcin Wawrzyniak- oświadczenie majątkowe (835kB) pdf uzupełnienie (344kB) pdf
Kierownik Zakładu Komunalnego w Sicienku

Małgorzata Wojnowska - oświadczenie majątkowe (874kB) pdf uzupełnienie (177kB) pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w KruszynieOświadczenia majątkowe składane w ciągu roku:


Małgorzata Wojnowska- oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2017 (1570kB) pdf oświadczenie majątkowe z dnia 26.09.2017 (1569kB) pdf uzupełnienie (191kB) pdf

Stanisław Szwajca- oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2017 (1173kB) pdf uzupełnienie (195kB) pdf oświadczenie majątkowe z dnia 08.09.17 (1142kB) pdf uzupełnienie (203kB) pdf

Beata Szczęśniak- oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2017 (1222kB) pdf oświadczenie majątkowe z dnia 19.09.17 (1243kB) pdf uzupełnienie oświadczenia (698kB) pdf

Anna Rudniak- oświadczenie majątkowe (1039kB) pdf
Główny Specjalista ds. oświaty

metryczka


Wytworzył: Osoby składające oświadczenia majątkowe (30 stycznia 2017)
Opublikował: Magdalena Kieras (30 stycznia 2017, 13:52:02)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (11 stycznia 2019, 09:34:32)
Zmieniono: dodano uzupełnienia oświadczeń majątkowych Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojnowie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2825