Oświadczenia majątkowe 2018


W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 506)

Mirosława Budziak- oświadczenie majątkowe (961kB) pdf
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Piotr Chudzyński- oświadczenie majątkowe (1658kB) pdf
Wójt Gminy Sicienko

Agnieszka Czarnolewska– oświadczenie majątkowe (1077kB) pdf
Sekretarz Gminy Sicienko

Jadwiga Jarosz-   oświadczenie majątkowe (1080kB) pdf
Kierownik Referatu Kadr i Płac oraz Świadczeń Rodzinnych


Anna Karczewska oświadczenie majątkowe (1073kB) pdf
Skarbnik Gminy Sicienko

Radosław Kempinski- oświadczenie majątkowe (995kB) pdf
Zastępca Wójta

Mirella Kryszewska–  oświadczenie majątkowe (1347kB) pdf
Specjalista pracy socjalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku;
upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych

Krzysztof Kula–  oświadczenie majątkowe (1410kB) pdf
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju


Alina Mombo-Mabiala-  oświadczenie majątkowe (1018kB) pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie


Małgorzata Matczak  oświadczenie majątkowe (1560kB) pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie


Lucyna Nowakowska-  oświadczenie majątkowe (950kB) pdf
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku

Anna Rychławska – oświadczenie majątkowe (1127kB) pdf
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku

Anna Rudniak-
oświadczenie majątkowe (1060kB) pdf
Główny specjalista ds. oświaty

Beata Szczęśniak-
oświadczenie majątkowe (1145kB) pdf korekta (149kB) pdf
Dyrektor Zespołu Szkół w Sicienku


Teresa Szmelter - Woźniak- oświadczenie majątkowe (861kB) pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Samsiecznie

Stanisław Szwajca-
oświadczenie majątkowe (1293kB) pdf
Dyrektor Zespołu Szkół w Wojnowie


Magdalena Twardziak oświadczenie majątkowe (1400kB) pdf
Kierownik Sekcji Świadczeń RodzinnychMarcin Wawrzyniak- oświadczenie majątkowe (1220kB) pdf
Kierownik Zakładu Komunalnego w Sicienku


Małgorzata Wojnowska - oświadczenie majątkowe (1219kB) pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie
Oświadczenia majątkowe składane w ciągu roku:

Krzysztof Kula- oświadczenie majątkowe (1591kB) pdf
Zastępca Wójta


Magdalena Kluska- oświadczenie majątkowe (932kB) pdf
Sekretarz Gminy SicienkoMirosława Budziak- oświadczenie majątkowe (949kB) pdf
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i RolnictwaMałgorzata Matczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie
na dzień 31.08.2018r.- oświadczenie majątkowe (1198kB) pdf
na dzień 1.09.2018r.- oświadczenie majątkowe (1212kB) pdf

Beata Szczęśniak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sicienku
na dzień 1.09.2018r.- oświadczenie majątkowe (1101kB) pdf

Teresa Szmelter - Woźniak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Samsiecznie

na dzień 31.08.2018r.- oświadczenie majątkowe (846kB) pdf
na dzień 1.09.2018r.- oświadczenie majątkowe (875kB) pdf

Stanisław Szwajca
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojnowie
na dzień 31.08.2018r.- oświadczenie majątkowe (983kB) pdf
na dzień 1.09.2018r.- oświadczenie majątkowe (1007kB) pdf

Małgorzata Wojnowska 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie
na dzień 1.09.2018r.- oświadczenie majątkowe (1340kB) pdf uzupełnienie (190kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Osoby składające oświadczenia majątkowe (31 października 2018)
Opublikował: Magdalena Kieras (31 października 2018, 10:13:48)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (7 sierpnia 2019, 13:34:08)
Zmieniono: dodano korektę oświadczenia Pani Beaty Szczęśniak

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2245