Oświadczenia majątkowe 2019

Oświadczenia składane w ciągu roku:

Magdalena Stężewska Oświadczenie majątkowe (1724kB) pdf
p.o Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Anna Rychławska Oświadczenie majątkowe (856kB) pdf
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury- zakończenie pełnienia funkcji

Alina Mombo-Mabiala
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie
na dzień 31.08.2019r.- Oświadczenie majątkowe (994kB) pdf
na dzień 01.09.2019r.- Oświadczenie majątkowe (986kB) pdf

Anna Lewandowska Oświadczenie majątkowe (1285kB) pdf
Kierownik Sekcji Podatków i Analiz w Referacie Finansów

Marian Sierant Oświadczenie majątkowe (939kB) pdf uzupełnienie (145kB) pdf
Kierownik Sekcji Dróg i Ochrony Przeciwpożarowej


Beata Henke Oświadczenie majątkowe (1548kB) pdf
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Anna Wiśniewska oświadczenie majątkowe (1826kB) pdf
Kierownik Sekcji Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich


Piotr Chudzyński Oświadczenie majątkowe (1343kB) pdf
Wójt Gminy Sicienko

Agnieszka Czarnolewska Oświadczenie majątkowe (1099kB) pdf
Sekretarz Gminy

Radosław Kempinski Oświadczenie majątkowe (1022kB) pdf korekta (1248kB) pdf
Zastępca Wójta


Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy:

Jadwiga Jarosz Oświadczenie majątkowe (1033kB) pdf
Kierownik Referatu Kadr, Płac oraz Świadczeń Rodzinnych

Mirosława Budziak Oświadczenie majątkowe (891kB) pdf
Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.)

metryczka


Wytworzył: Osoby składające oświadczenia majątkowe (23 stycznia 2019)
Opublikował: Magdalena Kieras (28 stycznia 2019, 12:33:27)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (10 grudnia 2019, 16:36:52)
Zmieniono: aktualizacja oświadczeń majątkowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2281