Oświadczenia majątkowe 2020

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2020 r., poz. 713)

Oświadczenia składane w ciągu roku:Anna Lewandowska    Oświadczenie majątkowe (1540kB) pdf
Skarbnik Gminy

Anna Karczewska   Oświadczenie majątkowe (958kB) pdf
Skarbnik Gminy- zakończenie pełnienia funkcji Skarbnika Gminy


Magdalena Stężewska   Oświadczenie majątkowe (1681kB) pdf  
p.o Dyrektora Gminnego Biblioteki Publicznej


p.o Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury


Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury- zakończenie pełnienia funkcji


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojnowie


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie


Małgorzata Wojnowska  Oświadczenie majątkowe (995kB) pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie


Teresa Szmelter- Woźniak  Oświadczenie majątkowe (816kB) pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Samsiecznie


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sicienku


Wójt Gminy Sicienko

Zastępca Wójta


Sekretarz Gminy


Skarbnik Gminy


Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Kierownik Sekcji Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich


Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu


Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych


Kierownik Sekcji Dróg i Ochrony Przeciwpożarowej


Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju


Kierownik Sekcji Podatków i Analiz w Referacie Finansów


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w SicienkuStarszy Specjalista Pracy Socjalnej


Kierownik Zakładu Komunalnego w Sicienku
metryczka


Wytworzył: osoby składającce oświadczenia majatkowe (12 sierpnia 2020)
Opublikował: Anna Kuczawska (12 sierpnia 2020, 11:59:23)

Ostatnia zmiana: Anna Kuczawska (17 lutego 2021, 13:47:06)
Zmieniono: wprowadzono oświadczenia majątkowe

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1184