Oświadczenia majątkowe 2021

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2020 r., poz. 713)

Oświadczenia składane w ciągu roku:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojnowie


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sicienku


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie


Teresa Szmelter- Woźniak  Oświadczenie majątkowe (817kB) pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Samsiecznie


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie


Magdalena Stężewska  Oświadczenie majątkowe (1569kB) pdf
p.o Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, p.o Dyrektora Gminnego Biblioteki Publicznej


Wójt Gminy Sicienko

Radosław Kempinski
Oświadczenie majątkowe (917kB) pdf
Zastępca Wójta


Agnieszka Czarnolewska  Oświadczenie majątkowe (1016kB) pdf
Sekretarz Gminy


Skarbnik Gminy


Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju


Anna Rudniak  Oświadczenie majątkowe (937kB) pdf
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu


Kierownik Sekcji Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich


Magdalena Stypka   Oświadczenie majątkowe (1343kB) pdf
Kierownik Sekcji Ochrony Środowiska


Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Marian Sierant  Oświadczenie majątkowe (886kB) pdf
Kierownik Sekcji Dróg i Ochrony Przeciwpożarowej


Magdalena Twardziak  Oświadczenie majątkowe (1263kB) pdf
Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku


Starszy Specjalista Pracy Socjalnej


Kierownik Zakładu Komunalnego w Sicienku


Kierownik Zakładu Komunalnego w Sicienku


p.o. Kierownika Zakładu Komunalnego w Sicienku


Łukasz Jarosz 
Oświadczenie majątkowe (973kB) pdf
p.o. Kierownika Zakładu Komunalnego w Sicienku


Karol Głowacki
Oświadczenie majątkowe (1536kB) pdf
Kierownik Zakładu Komunalnego w Sicienku


metryczka


Wytworzył: osoby składającce oświadczenia majatkowe (18 marca 2021)
Opublikował: Anna Kuczawska (7 kwietnia 2021, 08:56:53)

Ostatnia zmiana: Anna Kuczawska (17 sierpnia 2021, 11:56:06)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 591