2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 4a/03

 

Z a r z ą d z e n i e  N r 4a/03
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 10.04.2003r.

 

w sprawie: powołania komisji ds. gospodarowania funduszem swiadczeń socjalnych w 
                                                  sprawach mieszkaniowychZgodnie z § 2, pkt. 3 regulaminu gospodarowania ZFŚS w sprawach mieszkaniowych

p o w o ł u j ę:

 1. Komisję ds. gospodarowania zakładowym funduszem swiadczeń socjalnych w sprawach mieszkaniowych w następującym składzie:
  1. Pani Wiesława Strzelecka - pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku,
  2. Pani Wiesława Stelter - pracownik Zakładu Komunalnego w Sicienku
  3. Pani Jadwiga Jarosz - pracownik Urzędu Gminy w Sicienku.
 2. Do zadań komisji należy:
  1. dokonanie podziału środków z funduszu świadczeń socjalnych w sprawach mieszkaniowych - zgodnie z regulaminem gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w sprawach mieszkaniowych,
  2. sporządzenie umowy z pożyczkobiorcą w sprawie udzielenia pożyczki
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                Wójt Gminy Sicienko 
                                                                 mgr Jan Wach

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (10 kwietnia 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (14 lipca 2003, 12:31:46)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (11 września 2003, 08:38:42)
Zmieniono: korekta nr zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1954