2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 3/03


Z a r  z ą d z e n i e  N r 3/03
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 11 marca 2003r.

 

w sprawie: ustalenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Aktowego Urzędu Gminy w Sicienku.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.)


Z a r z ą d z a m, co następuje: 

§ 1

Wprowadzam do stosowania Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Aktowego Urzędu Gminy w Sicienku.

§ 2

Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego aktowego oraz tryb postępowania z dokumentacją przekazywana do archiwum zakładowego, zasady przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji oraz przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, a dokumentacji niearchiwalnej do wybrakowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia niniejszej instrukcji przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.
                  W porozumieniu                                                Wójt Gminy Sicienko
       Dyrektor Archiwum Państwowego                                         mgr Jan Wach
                    w Bydgoszczy
                  dr Janusz Kutta

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (11 marca 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (14 lipca 2003, 12:41:51)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (11 września 2003, 08:57:29)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1830