2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 3a/03


Z a r z ą d z e n i e  N r 3a/03
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 11 kwietnia 2003r.w sprawie:
przyjęcia do realizacji strategii wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi
                zawartej w Programie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych w Gminie Sicienko
                na 2003 rok

 

W ó j t  G m i n y   S i c i e n k o
z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

  1. Przyjąć do realizacji strategię wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi zawartą w Programie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych w Gminie Sicienko na 2003 rok.
  2. Program stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                Wójt Gminy Sicienko
                                                                mgr Jan Wach
Załącznik nr 1 - 
          Program Specjalistycznych Usług Opiekuńczych w Gminie Sicienko na 2003 rok (42kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (11 kwietnia 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (14 lipca 2003, 12:48:02)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (11 września 2003, 09:40:59)
Zmieniono: dodanie załącznika, zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1640