2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 6/03


Z a r z ą d z e n i e  N r 6/03
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 24.04.2003r.

 

w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w
                Sicienku

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z póżń. zm.)

Z a r z ą d z a m, co następuje:

  1. Ustalam dzień 2 maja 2003 roku (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Sicienku
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                 Wójt Gminy Sicienko 
                                                                 mgr Jan Wach

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (24 kwietnia 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (14 lipca 2003, 14:13:33)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (11 września 2003, 13:12:54)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1560