2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 7/03


Z a r z ą d z e n i e  N r 7/03
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 20 maja 2003 roku

 

w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 7
                i 8 czerwca 2003 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507)

Z a r z ą d z a m, co następuje: 

§ 1

Powołuję obwodowe komisje do spraw referendum na terenie Gminy Sicienko w następującym składzie:

Obwód nr 1 z siedzibą Klub Wiejski Murucin

 1. Katarzyna Pinkowska
 2. Adrian Kłonowski
 3. Sławomir Radzik
 4. Michał Mazur
 5. Andrzej Jakubczak
 6. Arleta Kania
 7. Elżbieta Michalska
 8. Paweł Michalski
 9. Małgorzata Leśniewska
 10. Zofia Cyrulewska

Obwód nr 2 z siedzibą Szkoła Podstawowa Trezmiętowo

 1. Mirosław Winiecki
 2. Grzegorz Brzóscikowski
 3. Jacek Laskowski
 4. Aleksandra Adamowska
 5. Anna Pokora
 6. Lilianna Daroń
 7. Marzena Karczewska
 8. Alina Mombo - Mabiala
 9. Marta Jakubczak
 10. Anna Iwaniuk

Obwód nr 3 z siedzibą Szkoła Podstawowa Sicienko

 1. Katrzyna Kluska
 2. Mirosław Kubalewski
 3. Danuta Milewska - Cichy
 4. Artur Miśkiewicz
 5. Katarzyna Walorczyk
 6. Wiesława Głowińska
 7. Dorota Brzóścikowska
 8. Aleksandra Szopińska
 9. Ewa Hebda
 10. Iwona Ościak

Obwód nr 4 z siedzibą Wiejski Dom Kultury Kruszyn

 1. Elżbieta Bronz
 2. Bożena Kubalewska
 3. Danuta Krzewska
 4. Agnieszka Łoś
 5. Justyna Skoczek - Drojma
 6. Karolina Lubiszewska
 7. Adrian Surmacz
 8. Tomasz Winiecki
 9. Joanna Szumlak
 10. Maria Oczkowska

Obwód nr 5 z siedzibą Szkoła Podstawowa Wojnowo

 1. Michał Żychowski
 2. Lucyna Kania
 3. Zenona Adamowska
 4. Artur Miękczyński
 5. Małgorzata Marach
 6. Roman Borzyszkowski
 7. Agnieszka Kubalewska
 8. Elżbieta Rogas
 9. Mariola Nawrocka
 10. Wiesława Strzelecka

Obwód nr 6 Szkoła Podstawowa Samsieczno

 1. Wiesława Stelter
 2. Czesława Daroń
 3. Wioletta Juszczak
 4. Radosław Truszczyński
 5. Zygfryd Nojfeld
 6. Marcin Brzóścikowski
 7. Teresa Janiszewska
 8. Bogdan Jarosz
 9. Anna Nowakowska
 10. Irena Patuła

Obwód nr 7 Oddział Zewnętrzny Strzelewo

 1. Ryszard Musiał
 2. Kazimierz Ligarzewski
 3. Miłosz Miękczyński
 4. Jan Nawrocki
 5. Jarosław Truszczyński
 6. Agnieszka Stemplowska
 7. Krzysztof Czerny
 8. Danuta Kula
 9. Joanna Janiszewska
 10. Sławomir Michalski

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości w sposób miejscowo przyjęty tj. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


                                                              Wójt Gminy Sicienko
                                                                 mgr Jan Wach

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (20 maja 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (14 lipca 2003, 14:18:08)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (11 września 2003, 13:17:28)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3422