2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 8/03


Z a r z ą d z e n i e  N r 8/03
z dnia 27 maja 2003 roku
Wójta Gminy Sicienko

 

w sprawie: powołania Komisji odbioru inwestycji pn. "Modernizacja drogi gminnej
                Dąbrowice - Murucin"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984)


Z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję odbioru inwestycji "Modernizacja drogi gminnej Dąbrowice - Murucin" w skaładzie:

  1. Krzysztof Kula - Przewodniczący
  2. Iwona Ościak - Członek
  3. Krzysztof Miękczyński - Członek

§ 2

Komisja wykona swoje prace w dniu 30 maja 2003r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                 Wójt Gminy Sicienko 
                                                                mgr Jan Wach

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (27 maja 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (14 lipca 2003, 14:27:55)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (11 września 2003, 13:21:52)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1746