2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 11/03


Z a r z ą d z e n i e  N r 11/03
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 23 czerwca 2003 rokuw sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora
                Szkoły Podstawowej w Strzelewie

 

W ó j t  G m i n y   S i c i e n k o
zarządza:

§ 1

Powołać Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie w następującym składzie:

 • Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
          Tadeusz Dąbrowski
          Grzegorz Kubacki
          Ewa Jaśkowska
 • Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
          Barbara Jopek
          Bernadeta Nikodem
 • Przedstawiciele Rady Rodziców:
          Małgorzata Bruzda
          Piotr Masłowski
 • Przedstawiciele organu prowadzącego:
          Anna Karczewska
          Andrzej Wojnowski
          Anna Rychławska 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                   

                                                                 Wójt Gminy Sicienko 
                                                                   mgr Jan Wach  

                                                 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (23 czerwca 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (14 lipca 2003, 15:18:18)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (11 września 2003, 14:50:53)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1904