2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 12/03


Z a r z ą d z e n i e  N r 12/03
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 26 czerwca 2003 roku

 

Działając na podstawie art. 9 g, ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 56, poz. 357 z 1997 roku z późn. zm.)

p o w o ł u j ę

 1. Komisję egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Jadwigi Świątkowskiej, nauczycielki zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Trzemiętowie, która ubiega się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:
  • Anna Rychławska - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący
  • Elżbieta Leśniewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie - członek
  • Tadeusz Dąbrowski - ekspert z listy MENiS - członek
  • Krystyna Karpińska - ekspert z listy MENiS - członek
  • Anna Lewandowska - ekspert z listy MENiS - członek
  • Barbara Pawlisz - przedstawiciel oddziału ZNP w Sicienku - członek
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                  
                                                                  Wójt Gminy Sicienko 
                                                                 mgr Jan Wach

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (26 czerwca 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (14 lipca 2003, 15:22:31)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (11 września 2003, 14:55:50)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1832