2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 13/03


Z a r z ą d z e n i e  N r 13/03
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 26 czerwca 2003 roku

 

Działając na podstawie art. 9 g, ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 56, poz. 357 z 1997 roku z późn. zm.)

p o w o ł u j ę

 1. Komisję egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Joanny Maławy, nauczycielki zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Strzelewie, która ubiega się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:
  1. Anna Rychławska - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący
  2. Małgorzata Dybalska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie - członek
  3. Tadeusz Dąbrowski - ekspert z listy MENiS - członek
  4. Krystyna Karpińska - ekspert z listy MENiS - członek
  5. Anna Lewandowska - ekspert z listy MENiS - członek
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


                                                                 Wójt Gminy Sicienko
                                                                     mgr Jan Wach  

                                                                     
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (26 czerwca 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (15 lipca 2003, 07:54:06)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (11 września 2003, 15:01:39)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1982