2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 15/03


Z a r z ą d z e n i e  N r 15/03
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 14 lipca 2003 roku

 

w sprawie: dożywiania uczniów w szkołach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 roku, Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) oraz uchwały nr IX/91/99 Rady Gminy Sicienko z dnia 8 września 1999 roku w sprawie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

 

W ó j t   G m i n y  S i c i e n k o
z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Wprowadzić w roku szkolnym 2003/2004 dożywianie w szkołach dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sicienko

§ 2

  1. Rozpocząć dożywianie z dniem 2 września 2003 roku.
  2. Ustalić stawkę za jeden posiłek w wysokości 1,5 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                    
                                                     Wójt Gminy Sicienko
                                                      mgr Jan Wach

                                                                        

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (14 lipca 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (16 lipca 2003, 12:05:16)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (11 września 2003, 15:08:31)
Zmieniono: zmian czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1663