2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 14/03


Z a r z ą d z e n i e  N r 14/03
z dnia 14 lipca 2003 roku
Wójta Gminy Sicienkow sprawie:
powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu w
                procedurze MW Małe Roboty na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi
                gminnej Szczutki - Tryszczyn Doły od km 3+843 do km 4+500"

Na podstawie art.  31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984) oraz zgodnie z Księgą Zamówień Publicznych Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.Z a r z ą d z a m  co następuje:

§ 1

Powołuję się komisje przetargową dla oceny i wyboru oferty na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Szczutki - Tryszczyn Doły od km 3+843 do km 4+500" w składzie:

  1. Krzysztof Kula - Przewodniczący
  2. Iwona Ościak - Sekretarz
  3. Maria Oczkowska - Członek
  4. Anna Karczewska - Członek

§ 2

  1. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 5 sierpnia 2003 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sicienku sala nr 1.

§ 3

Przeprowadzenie procedury oceny ofert opisane zostanie w raporcie z oceny ofert, który zostanie zatwierdzony przez stronę Zamawiającą.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                    Wójt Gminy Sicienko
                                                                      mgr Jan Wach

                                                                        

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (14 lipca 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (6 sierpnia 2003, 11:42:53)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (11 września 2003, 15:05:27)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1843