2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 2/03


Z a r z ą d z e n i e   N r 2/03
Wójta Gminy Sicienko
z dnia  6 marca 2003 rokuw sprawie:
przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu gminy na  2003 rok


Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014)
 

W ó j t   G m i n y
zarządza co następuje:


§ 1

Przyjąć harmonogram realizacji budżetu gminy na 2003 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku


U z a s a d n i e n i e

Opracowanie harmonogramu ma na celu usprawnienie procesów związanych z gospodarowaniem dochodami. Stanowi również podstawę do racjonalnego gospodarowania wydatkami.
Wyższe wydatki niż określone w harmonogramie wymagają zgody Wójta Gminy. Nie wymagają zgody Wójta wyższe wydatki jeżeli nie powodują one zwiększenia wydatków danej jednostki.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo wstrzymania wydatków określonych w harmonogramie w przypadku nie osiągnięcia zamierzonych dochodów.

 

                                                          Wójt Gminy Sicienko
                                                        mgr Jan WachPliki do pobrania:

Załącznik nr 1-
      Harmonogram realizacji dochodów gminy na 2003 rok (51kB) excel
Załącznik nr 2 -
      Harmonogram wydatków gminy na 2003 rok (52kB) excel
Załącznik nr 3 -
      Zestawienie harmonogramu dochodów i wydatków Gminy Sicienko na 2003 rok (16kB) excel

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (3 marca 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (11 września 2003, 10:43:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2025