2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

Zarządzenie 19/03

 

Z a r z ą d z e n i e  Nr 19/03
z dnia 1 września 2003 roku
Wójta Gminy Sicienko

w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania pomiarów natężenia ruchu oraz wykonania prognozy natężenia ruchu na drodze gminnej Kruszyn - Dąbrówka Nowa

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r., nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984)

 

Z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję w celu dokonania pomiarów natężenia ruchu oraz wykonania prognozy natężenia ruchu na drodze gminnej Kruszyn - Dąbrówka Nowa w składzie:

  1. Krzysztof Miękczyński
  2. Jerzy Welter

§ 2

Komisja wykona pomiary natężenia ruchu w dniach 2, 3, 4 września 2003 roku natomiast prognozę natężenia ruchu w terminie do 13 września 2003r.

§ 3

Komisja dokona pomiarów natężenia ruchu oraz wykona prognozę natężenia ruchu na drodze gminnej Kruszyn - Dąbrówka Nowa w celu załączenia powyższych dokumentów do wniosku o pomoc finansową z programu SAPARD

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                    W Ó J T

                                                       mgr Jan Wach

 

 

Plik do pobrania:


 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (1 września 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (11 lutego 2004, 14:15:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2087